Find Zip Codes at Post-Code.org. A Zip Code Site to Find Your Area Postal Code Easily.

Example Postal Code (ZIP Code) Address Format

City

Code

Kamienka 065 32
Ruský Potok 067 66
Sokolníky 951 46
Matejovec 916 16
Jakubov 900 63
Slavoška 049 34
Mýtna Nová Ves 956 11
Sitnianska 969 01
Rozina 937 01
Moravské Lieskové 916 42

Example Envelope

svk Example Envelope