Find Zip Codes at Post-Code.org. A Zip Code Site to Find Your Area Postal Code Easily.

Example Postal Code (ZIP Code) Address Format

City

Code

Kapišová 090 01
Malé Lednice 018 16
Sucháň 991 35
Opatovce 913 11
Moravské Lieskové 916 42
Košice 040 12
Moča 946 37
Svodín 943 54
Horné Mýto 930 13
Soboš 090 42

Example Envelope

svk Example Envelope